SWISS TOPUP DEGREE

Nhanh & Tiết kiệm
hoàn thiện văn bằng

Chương trình liên thông (TopUp) là chương trình được thiết kế để học viên hoàn thiện văn bằng hoặc lấy văn bằng 2 một cách tiết kiệm và nhanh chóng khi được vào thẳng giai đoạn cuối mà không phải học lại từ đầu.

Swiss Top-Up là chương trình liên thông của MI Swiss (Schweizer Institut für Hochschulbildung in Management und Innovation)

01
Học nhanh hơn

Vào thẳng giai đoạn cuối mà không phải học lại từ đầu

02
Tiết kiệm chi phí

Tiết kiệm kép khi chỉ phải thanh toán học phí cho giai đoạn cuối và được hưởng trợ phí từ đại học đối tác

03
Bằng kép

Nhận đồng thời nhiều công nhận từ đại học đối tác do chương trình kiểm định toàn diện

04
Live Class hoặc Full Online

Học truyền hình trực tiếp với giảng viên nước ngoài (Live Class) hoặc tự học trực tuyến toàn bộ giúp hoàn tất chương trình mà không ảnh hưởng đến công việc hiện tại

05
Hỗ trợ học thuật và tiếng Anh

Học viên được hỗ trợ tiếng Anh và hỗ trợ học thuật từ đối tác khoa học tại Việt Nam

Đại học Đối tác

L

Cử nhân TopUp

Dành cho ứng viên đã tốt nghiệp Level 6 Diploma, đang học đại học năm cuối hoặc đã tốt nghiệp đại học ngành khác và muốn lấy văn bằng hai

L

Thạc sĩ TopUp

Dành ứng viên đã tốt nghiệp Level 7 Diploma EQF, đang dở dang một chương trình Thạc sĩ khác hoặc muốn lấy Thạc sĩ văn bằng hai.

L

DBA TopUp

Dành cho ứng viên đã tốt nghiệp Level 8 Diploma EQF hoặc đang dở dang ở một chương trình Tiến sĩ khác muốn lấy Tiến sĩ QTKD

t

Ph.D TopUp

Dành cho ứng viên đã tốt nghiệp Level 8 Diploma EQF hoặc đang dở dang ở một chương trình Tiến sĩ khác

Back to Start