Hệ thống hỗ trợ học thuật từ London Academy of Sciences giúp học viên “Giảm khó khăn, Tăng hiệu quả”

01
Tư vấn thông tin

SIMI Swiss cung cấp thông tin chi tiết và minh bạch cho ứng viên trước khi tham gia chương trình.

02
Hỗ trợ tiếng Anh

Hỗ trợ kiểm tra tiếng Anh và ngữ Pháp cũng như dịch thuật những nội dung quan trọng.

03
Hỗ trợ phương pháp viết

Kiểm tra và hỗ trợ định dạng bài viết, hướng dẫn phát triển dàn ý cũng như kiểm tra nhằm tránh lỗi đạo văn.

04
Trợ giảng địa phương

Trợ giảng địa phương đồng hành với giảng viên nước ngoài nhằm giúp học viên hiểu bài và ứng dụng hiệu quả.

05
Trợ lý hỗ trợ học tập

Nhắc nhở lịch học, nộp bài, lịch hỗ trọ học thuật nhằm đảm bảo học viên không bị bỏ lỡ các lịch quan trọng.

06
Giảng viên hướng dẫn

Cung cấp giảng viên hướng dẫn đồng hành suốt quá trình nghiên cứu, giai đoạn bảo vệ và đăng bài báo quốc tế.

t

Chúng tôi hỗ trợ tối đa nhưng không làm thay bạn!

Hệ thống hỗ trợ học thuật địa phương giúp bạn vượt qua các rào cản để tâp trung vào việc học nhưng chúng tôi không làm thay bạn. Người học là người chịu trách nhiệm toàn bộ về nội dung bài làm, luận văn, quá trình bảo vệ cũng như kết quả đánh giá của SIMI Swiss và đại học đối tác.

Hệ thống hỗ trợ học thuật là tuỳ chọn.

Học viên đảm bảo tuân thủ liêm chính học thuật.

Học viên là người làm bài tập, không được sử dụng dịch vụ làm hộ.

Tuân thủ lịch của trợ giảng và lịch hỗ trợ.

Chủ động và làm việc chặt chẽ với giảng viên hướng dẫn.

The academic support I received during my Doctoral Top-Up Degree was exceptional. The personalized attention and resources provided by SIMI Swiss helped me overcome every challenge.

Dr. Samuel Williams
Doctoral Top-Up Degree Student

SIMI Swiss's academic support services were crucial for my success. The one-on-one guidance and timely assistance made my Master's journey smooth and stress-free.

Emily Davis
Master Top-Up Degree Student

The academic support at SIMI Swiss was outstanding. The tutors and advisors were always available to help me understand the material and keep on track.

Alex Johnson
Bachelor Top-Up Degree Student

Meet Our Amazing Team

Our professionals, lecturers, and tutors are always beside you to support you in overcoming all difficulties while studying with us.

t
Stella Beatty
t
Eric Banks
t
Tiffany Jones
t
Jay Acevedo