Zug Canton

Là một thành viên thuộc các nhóm chương trình của SIMI Swiss, các chương trình liên thông (TopUp) được triển khai dưới giấy phép độc lập của Zug Canton Thuỵ Sĩ với quyền đào tạo và cấp văn bằng tư thục (Private Degree) từ cấp thấp nhất lên đến Tiến sĩ và sau Tiến sĩ.

t

ASIC

ASIC là tổ chức kiểm định được công nhận bởi Bộ nội vụ Vương Quốc Anh với chức năng kiểm định chất lượng các tổ chức giáo dục đại học tại Anh Quốc và trên thế giới. ASIC cũng là thành viên của CHEA, INQAAHE, BQF và SIMI Swiss tự hào là tổ chức được kiểm định cấp cao nhất (Premier Institute) từ ASIC UK.

SVEB

SVEB là tổ chức cấp Liên bang dành riêng cho quản lý và hỗ trợ chất lượng cho hoạt động đào tạo cho người trưởng thành (đào tạo chuyên nghiệp và đào tạo đại học). SVEB cũng hoạt động dưới sự uỷ quyền của cơ quan quản lý giáo dục Liên Bang Thuỵ Sĩ SERI (State Secretariat for Education, Research and Innovation). SIMI Swiss là thành viên Liên bang Thuỵ sĩ của SVEB.

t
t

HEAD

HEAD (Higher Education Accreditation Division) là tổ chức kiểm định độc lập với giấy phép đánh giá chất lượng độc lập của Liên Bang Đức, được công nhận bởi Board of Quality Standards (BQS), ritish Quality Foundation (BQF). HEAD áp dụng tiêu chuẩn kép cho hoạt động đánh gía chất lượng khi tiêu chuẩn đánh giá là sự tích hợp giữa ISO 21001 dành riêng cho đào tạo và tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đại học Châu Âu (Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area) và tiêu chuẩn chất lượng cho giáo dục nghề nghiệp Châu Âu (European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training). SIMI Swiss được kiểm định cả cấp tổ chức và cấp chương trình bởi HEAD.

ISO 21001:2018

SIMI Swiss được công nhận bởi AQS UK đáp ứng tiêu chuẩn ISO 21001:2018 dành riêng cho hệ thống quản lý giáo dục. Tiêu chuẩn ISO 21001:2018 tương thích với tiêu chuẩn hướng dẫn chất lượng cho giáo dục đại học của Liên Minh Châu Âu EGS và tiêu chuẩn chất lượng cho hoạt động giáo dục nghề Châu Âu standards for European Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training (EQAVET).

t

Kiểm định cấp chương trình giúp chương trình TopUp của SIMI Swiss được công nhận chéo và đồng cấp bằng từ đại học đối tác

OTHM

OTHM là tổ chức cấp văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc cho cơ sở giáo dục đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo theo tiêu chuẩn giáo dục quốc gia Anh Quốc Ofqual. Tất cả chương trình của SIMI Swiss đều có thể đối sánh (mapping) với tiêu chuẩn của OTHM và được OTHM công nhận và đồng cấp văn bằng.

t
t

Qualifi

Qualifi là tổ chức cấp văn bằng năng lực quốc gia Anh Quốc cho cơ sở giáo dục đáp ứng tiêu chuẩn đào tạo theo tiêu chuẩn giáo dục quốc gia Anh Quốc Ofqual. Tất cả chương trình của SIMI Swiss đều có thể đối sánh (mapping) với tiêu chuẩn của Qualifi và được Qualifi công nhận và đồng cấp văn bằng.

SCQF

The Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF) là khung năng lực quốc gia của Scotland và toàn bộ chương trình của SIMI Swiss có thể đối sánh với khung năng lực quốc gia Scotland. LEB United Kingdom là đơn vị đánh giá và cấp văn bằng theo khung năng lực quốc gia Scotland cho SIMI Swiss.

t
t

Đăng ký nhận thông tin

Vui lòng cung cấp email của bạn, chúng tôi sẽ gửi bạn chương trình, chính sách trợ phí và thông tin mới nhất. Thông tin mà bạn cung cấp được bảo mật và chúng tôi tuân thủ quy định GDPR.