SIMI Swiss eCampus

Hệ thống
eLearning được thiết kế riêng cho người đi làm

Hệ thống đào tạo trực tuyến của SIMI Swiss là một trong những nền tảng nổi tiếng và độc đáo, được thiết kế đặc biệt cho người học trưởng thành, sở hữu độc quyền bởi SIMI Swiss.

Thông qua phương pháp giảng dạy độc đáo, sinh viên có thể nắm bắt kiến thức ngay lập tức sau khi hoàn thành mỗi module.

Chức năng eCampus

Bài giảng thiết kế để tiếp thu ngay kết hợp với hệ thống theo dõi quá trình học tập tuỳ chỉnh theo từng học viên. 

Tự học
Live Class hoặc bài giảng ghi hình
Tương tác trực tuyến
Làm bài và tiếp nhận phản hồi
Tính Dễ dùng

Đảm bảo ai cũng có thể dùng được

Tính sư phạm

Áp dụng mô hình học cho người lớn Bloom

Tính gắn kết

Gắn kết và không nhàm chán cho người học

Tính tiếp thu

Tiếp thu bài học ngay khi kết thúc module

Thay đổi cách mà bạn hiểu về eLearning

  

Tell me

Nội dung xúc tích giới thiệu các lý thuyết và khái niệm. Phần này được sử dụng để giới thiệu các cấu trúc chính, lý thuyết và ý tưởng cùng những giải thích ngắn gọn nhưng có liên quan.

Show me

Sử dụng các ví dụ thực tiễn/ minh họa để củng cố các khái niệm và lý thuyết đã trình bày. Những ví dụ này được thiết kế để cho người học thấy cách các ý tưởng được trình bày liên quan đến thế giới thực và các ví dụ thực tế.

Involve me

Ứng dụng các lý thuyết và khái niệm đã trình bày. Phần này được thiết kế giúp học viên tổng hợp kiến thức và hiểu cách ứng dụng kiến thức vào hoàn cảnh của riêng họ.

Auto feedback

Làm thế nào để bạn có thể đo lường việc học của mình? Hệ thống phản hồi tri thức tự động là một phần độc đáo của hệ thống eLearning của SIMI Swiss giúp bạn có cơ hội đánh giá và củng cố kiến thức.